Alle blogs, Evangelie, Omgaan met je medemens

Beter dan ik verdien

Je wordt dankbaar op het moment dat je beseft dat alles wat we ontvangen van God, genade is. Als iemand je vraagt hoe het met je gaat en je kunt antwoorden: ‘Goed’, dan is dat genade, want dan gaat het beter dan dat je verdient.

Ik herinner mij een uitspraak van een vriendin op het moment dat ik klaagde over mijn leven dat niet over roosjes ging. Ze antwoordde mij: ‘Heb je beter verdiend?’ En weet je, eerlijk gezegd was ik een beetje boos om deze reactie. Maar later besefte ik dat dit waarheid was, welke in liefde tegen mij werd gezegd. En waarheid in liefde is zo nodig. Ook in deze tijd, waarin het moeilijk is om te getuigen en te vertellen over de waarheid. Doen we dit, dan gaan we al snel drie deuren te ver.

We leven in een wereld waar mensen graag over genade horen, ook binnen de kerk. Maar aan het kruis stonden ze oog in oog, de genade én de waarheid. Beide voor honderd procent.
Het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus.
Jezus, Die hierom naar de wereld was gekomen, om dit te laten zien en om hierover te spreken. Wanneer we dat enigszins gaan beseffen en als we beide daden tot ons door laten klinken, kunnen we niets anders doen dan hen die ons pijn deden, vergeven. Ik bagatelliseer hiermee niet de pijn waarmee je kunt worstelen. Dat deed Jezus ook niet. Het sterven kostte Hem alles. Het deed Hem pijn, het werd Zijn dood. Vergeving ontkent ook niet de waarheid, dat situaties pijn doen, dat woorden diep binnengedrongen zijn. Zij bevestigt juist dat er iets onrechtvaardigs is gebeurd, anders hoefde er geen vergeving plaats te vinden. En ook in die situaties, waar pijnlijke herinneringen geboren zijn, vraagt God berouw en inkeer van misdadigers.

Genade en waarheid doen mij ook beseffen: Ik ben niet meer of minder, beter of slechter dan zij die mij pijn deden. Genade plaatst allen op gelijke voet en houdt ons afhankelijk van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *