Citaten van Ar

Het idee is er dat God dienen je vrijheid ontneemt. Maar geeft het dienen van God niet juist de vrijheid waar mensen enorm naar verlangen?

Religie is vaak concreet. Geloof en relatie is ongrijpbaar.

Jouw werkelijke nood(zakelijkheid) is Jezus.

God zal je dezelfde kracht geven als de afgelopen jaren op elke dag.

Ik ben blij dat God een jaloers God is. Dat betekent dat Hij mij ook helemaal voor zichzelf wil hebben.

Volg niet de weg van je hart of van je verstand, maar volg God en Zijn waarheid.

Alles komt van God, en we geven terug wat we gekregen hebben van Hem.

In het lichaam van Christus is geen ruimte voor eigen vlees.

Christus is de schat, Hij is houdbaar en onuitputbaar.

Dat wat we op aarde vasthouden zullen we moeten loslaten. Dat wat wij delen heeft een eeuwigheidswaarde.

Is er geen liefde, dan is het doel van de wet aan ons voorbijgegaan. Regels zijn niet het doel van de wet. Dat is de liefde!

Het is niet twijfelachtig of dat alles vergaat of dat je alles achterlaat.

Je kent een leven in het licht, probeer te blijven leven bij die waarheid als het donker is geworden.

We zijn aanbidders. Maar wie geven wij onze knieval?

Ik weet niet exact wat God van mij verwacht in de relatie met Hem. Maar ik weet wel wat Hij verlangt: Dat ik in Zijn nabijheid ben.

De zon schijnt, de regen daalt en de schaduw valt. Het is voor mij en voor mijn vijand. Zolang de zon schijnt is er hoop voor allemaal.

We hebben allemaal dezelfde genade gevonden. We zijn allen gelijkwaardig.

“Wandel voor Mijn aangezicht” Dat wat God deed in het paradijs met de mens, verlangt Hij opnieuw. Een relatie uit hartsverlangen. Niet zozeer dat de mens hard voor Hem gaat lopen, maar dat de mens met Hem wandelt.

De woestijn is misschien niet de plek van overwinning, maar wel een plek van ontmoeting.

Zelfs geloof en vertrouwen in het leven hebben geen zin, als ze niet gebouwd is op Jezus. De Rots.

Vraag ik vergeving aan God vanwege schaamte of uit schuld? Haalde ik de lat niet of werd ik overtuigd van zonde.

De basis voor elkaar liefhebben ligt in de aanvaarding waarmee God ons aanvaard ligt in de identiteit die we mogen hebben in Christus.

Je moet iets of iemand hebben die jouw leven ten alle tijde zin geeft.

Jezus zag Zijn plek aan het kruis als hoge plaats. Een ereplek. Niet alleen een plaats in de hemel of troon op aarde, maar het kruis.

Als wij of anderen een verkeerde keuze maken is dat zoiets als een wetmatigheid. Het is bovennatuurlijk wanneer God dan ingrijpt om het kwaad te stoppen.

Als ik mij verloren voel, vind ik mijzelf terug in God.

Het gaat God niet (alleen) om jouw buitenkant. Het gaat vooral om jouw binnenkant en een juiste hartsgesteldheid.

Er is een kans dat waar jij jouw hoop op hebt gevestigd, jou niet kan redden in de donkerste nacht van je leven.

Ik wil niet zozeer Zijn gaven, niet zozeer wat God doen kan. Maar ik wil Hem kennen. Hem ontmoeten omdat Hij m’n liefde is.

Wat God doet op sommige momenten snappen we niet, maar straks zullen we het begrijpen.

Hij Die alles geeft, is de God die in mij leeft.

Doe het niet alleen – het denken aan wat is gebeurd! Doe het met Jezus – als je kijkt naar het verleden.

Van religie naar relatie: niet meer bang voor God, naar meer toegewijd aan God. Geen slaaf van angst, maar een kind van God.

Jezus is mijn hoop en doel. Omdat Hij mijn doel is, heeft mijn leven altijd zin.