Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament

De reden waarom Jezus geboren werd

De boodschappers van God, onder wie de Profeten, Priesters, Koningen en Apostelen, gaven ons de leer van het christelijke geloof mee. Het is een Evangelie van waarheid en genade. Iets wat Jezus Zelf ons ook vertelde en liet zien. Het was zelfs de reden waarvoor Jezus geboren is, daarvoor was Hij naar de wereld gekomen. En Jezus zei daarover: Iedereen die aan de kant van de waarheid staat, luistert naar Mijn woorden.
De vraag van Pilatus die daarop volgt, is: Wat is waarheid? Een vraag die veel mensen al heeft beziggehouden. Wat is er aan de waarheid tekort gedaan!
Waarheid is datgene wat de Bijbel leert – Waarheid is het vleesgeworden Woord – Jezus.

Andere heren en meesters

En nu worden we opgeroepen om in geloof en leven vast te houden aan de leer zoals die ons voorgehouden is in het Evangelie. Daar kunnen en mogen we niets vanaf doen. En nu zijn er toch mensen die een ander evangelie leven. Bijvoorbeeld verboden seks is volop een zonde die uitgeleefd wordt. En het probleem is, dat mensen het geen probleem vinden. Ze denken: God vergeeft wel. En zo lijken levens te getuigen: Jezus is geen Heer over mijn leven en Jezus is niet onze enige Meester. We dienen namelijk andere heren en meesters, wat ook wel afgoderij wordt genoemd in de Bijbel.

Ernstige boodschap

Verboden seks is misschien geen issue voor jou, maar wellicht iets wat je ook door kunt trekken naar jouw geestelijke leven: hoererij ten opzichte van God. Hem niet de eerste plaats geven in jouw leven, de plek die Hem wel toekomt. Eerst andere geestelijke mannen navolgen en Hem pas erbij betrekken als je iedereen gehad hebt. Zo is overspel dus een zonde waar iedereen deel aan heeft. En het Evangelie dat ons voorgehouden is, heeft daar een ernstige boodschap voor. Israëlieten werden gedood omdat ze niet op God vertrouwden. Engelen die seks hadden met mensen, werden opgesloten in het land van de dood. En de voorbeelden zijn vele. De gevolgen van zondig gedrag zullen hun sporen achterlaten en een slechte invloed op anderen hebben. Op deze manier maken we het christelijk geloof belachelijk. En daarom vandaag de oproep: Houd vast aan het ware, christelijke geloof. Zoals dit geleerd en geleefd is door onze Heer en Meester. Dan zullen we als kerk een steeds sterkere eenheid vormen.

(Johannes 1 & 18 en Judas 1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *