Alle blogs, Lessen uit het Oude Testament, Woestijn lessen

De woestijnproef

Veertig jaar had Israël al door de woestijn gelopen. In het begin van hun tocht, net na de bevrijding uit Egypte, had God regels gegeven. God was in gesprek met Mozes gegaan en had deze maatstaf gegeven. Het was een proef. God wilde namelijk dat Zijn mensen ontzag voor Hem zouden hebben en niet meer zouden zondigen. Veertig jaar later, sterft een hele generatie in de woestijn. Dit nadat twaalf mannen het land verkennen mochten dat hun beloofd was door God. Het land was goed, maar het volk wilde niet verder trekken. Ze waren bang en ongehoorzaam. Ze voelden zich geïntimideerd door onder anderen de reuzen die er woonden. Maar de Heere geeft aan hen aan dat ze niet bang hoeven te zijn. God Zelf zou voor hen uit trekken en de strijd leveren, zoals Hij dat ook gedaan had in Egypte. Hij had ook laten zien hoe Hij hen gedragen had op de hele weg. Veertig jaar lang. Maar ondanks dat, vertrouwden zij toch niet op de Heere. En dat was de reden waarom niemand anders – dan Jozua en Kaleb – het beloofde land binnentrekken mocht. Israël toonde vervolgens berouw en gaf aan op te willen trekken en zelf te strijden. Maar er was overmoed. Ze trokken wapenkleding aan om te vechten. Maar de Heere gaf aan: “Trek niet op en strijd niet, want Ik ben niet in uw midden. Dan zult u niet door uw vijanden verslagen worden.” Maar toch trokken ze op. En dit gevecht werd hun dood.

De woestijn die als beeld staat van dit leven, is een proef. Hij wil weten wat er in ons hart is. Vrees (ontzag) voor de Heere of niet.
Volharding in het navolgen van God is nodig. Kaleb zijn hart was zo. Zijn geest was anders dan die van andere mensen, en daardoor mocht hij het beloofde land binnentrekken. Volharding in geloof en trouw zijn aan de Heere zijn voorwaarden om zalig te worden. Want wie volhárdt tot het einde, díe zal zalig worden. Als wij volhárden, zullen we met Hem regeren. Maar als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen. De boodschap van het Evangelie is ernstig. Als de Heere iets van ons vraagt, zou het vanzelfsprekend moeten zijn om dit te leven. Dit te leven vanuit ons hart.
Kan jouw hart de proef doorstaan? Wanneer er een meetlint langs jouw hart wordt gelegd? Kun je zeggen: Jezelf overgegeven te hebben aan de wil van God voor jouw leven?
Als de Heere jou iets verteld heeft over Zijn beloften en van Zijn wil, ben je Hem dan gehoorzaam? Vertrouw je dan op Hem?
Israël was vol ongeloof en wantrouwen. Ze vertrouwden op eigen krachten. Ze klommen zelf de berg op om te vechten. Laat jouw hart eensgezind met dat van de Heere zijn. Onderwerp je aan Zijn wil. Hij belooft dan met je te zijn en Zelf voor je uit te gaan om te strijden in het land dat je mag innemen.

2 thoughts on “De woestijnproef

    1. Hou vol Anne. Ik zag je blogbericht … Heftig waar je doorheen gaat. Sterkte.
      Volharden is niet de makkelijkste weg. Maar wel een goede.

      Liefs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *