Aansporing, Alle blogs, Evangelie, Geestelijk welzijn

Geloof vraagt om volharding

Het Evangelie is ernstiger als dat ik altijd dacht. En dat maakt dat ik de noodzaak van geloof en verandering anders en méér beleef dan voorheen. Het geloof van het moment van onze bekering betekent niet automatisch een ticket naar de hemel. Geloven in God vraagt om volharding en om vruchten van geloof. Het vraagt om een voortdurende erkenning van en toewijding aan onze Heer en Meester. Want wie volhoudt tot het einde, wordt zalig. Wie overwint, díe zal God geven ( … ).

Want alleen dán

Alleen al wanneer ik Hebreeën lees, kom ik tot deze conclusie. Nog veel meer zou ik uit andere brieven kunnen halen, maar ik beperk mij.
De schrijver aan Hebreeën roept ons op om te blíjven vertrouwen op de levende God en ons niet te verzetten tegen God. We moeten zo blijven vertrouwen op Jezus als toen we gingen geloven. En dát geloof moeten we blíjven vasthouden, want alleen dán blijven we bij Christus horen. We moeten blíjven doen wat God wil, want alleen dán kunnen we Gods land van rust echt binnengaan. Om dat land binnen te kunnen gaan moeten we ons uiterste best doen. Dus, vast blíjven houden aan ons geloof en niet ongehoorzaam worden aan God, zoals het volk van Israël in de woestijn.

Het is een mogelijkheid om je geloof op te geven en om met opzet te gaan zondigen. En daarom is er steeds opnieuw in Gods Woord de oproep om te blijven volharden, om te overwinnen, om te blíjven volhouden. Want dán zullen we krijgen wat God beloofd heeft.
Geloven is dus ook dóén wat God vraagt, anders is je geloof waardeloos.
Het is dus een dicht bij God blíjven, want dán zál God dicht bij jou blijven. Het is ‘in Hem’ blijven en Hem niet verloochenen. Want wanneer wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen bij de Vader. Want als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw aan Wie Hij is.

Heilige eerbied

Een evangelie waarin ‘afvallen’ mogelijk is, vraagt om volharding van de gelovige. Het Evangelie dat scherp is, dringt door in ons hart, scherper dan een zwaard. Een leven met Jezus vraagt om keuzes. Een evangelie dat zo radicaal is, doet ons vrezen. Vraagt om een alerte houding, een waakzaam hart. Niet vanuit een verkeerde angst, maar vanuit een heilige eerbied. Om God te erkennen als werkelijk God, als Heer, Meester en Koning op elk terrein van ons leven.

(Hebreeën 3:12-14, Hebreeën 4:10, 11, Hebreeën 6:4-6, 11-12, Hebreeën 10:26-29, 36, 38, Hebreeën 12:3, 15-17)

2 thoughts on “Geloof vraagt om volharding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *