Alle blogs, Lessen uit het Nieuwe Testament

Het is normaal om te doen wat de Heere wil

Als mensen voelen we ons dikwijls goed om datgene wat we doen, vooral als het om iets goeds gaat. We vertellen het anderen, voelen ons een beetje trots – of heel erg trots. Ook in het leven met God. Zeker wanneer mensen actief zijn voor de Heer, een zonde nalaten of iets doen uit zelfverloochening, is het voor sommigen lastig om dit te zien als ‘normaal’. Want dat is het: Normaal.

Hij is God

De Bijbel zegt ons dat we kinderen van God zijn als we in Jezus geloven. Maar het Woord van God zegt ons ook dat we dienstknechten zijn van de Heere. Als Hij iets zegt over wat we moeten doen of nalaten, zijn we Hem dat verplicht.
Wanneer we doen wat de Heere van ons vraagt, doen we slechts wat er van ons verwacht wordt. Daarom is er geen verdienste in ons werken voor de Heere. Hoe Hij ons bekijkt en ziet, is enkel genade en goedheid van God Zelf. Zijn goedkeuring ligt op ons leven, niet op grond van wat wij doen, maar op grond van Wie Hij Zelf is.
We worden niet beter of mooier wanneer we het goede doen. Het is normaal om te doen wat de Heere wil, omdat het Hem toekomt. Hij is God en wij Zijn mensen.
Ik denk dat het leren begrijpen van Wie God werkelijk is, iets doet met onze houding richting Hem. We zijn niet zomaar iemand gehoorzaam. We hebben rekenschap af te leggen van onze daden aan de werkelijke God van hemel en aarde.
Waarom willen we Hem gehoorzaam zijn? Omdat Hij God is en wij Hem als zodanig moeten erkennen. Want God is God en daar kan niemand iets aan toevoegen of vanaf doen.

In beide verhoudingen

Gehoorzaamheid is normaal in een verhouding van Heer en dienstknecht. Ook normaal in een verhouding van Vader en kind.
In een leven waarin we God nog niet kennen als God, Heere en Vader, zijn we zeer gehoorzaam aan de vader van de leugen, de maker van destructie. Maar als we God kennen en erkennen, wordt ons gevraagd op dezelfde wijze gehoorzaam te zijn, op een geheel nieuwe manier, aan de Heere. Daar waar we eerst de duivel dienden en zijn dienst, op een volkomen zondige wijze. Op deze volkomen zuivere wijze moet onze gehoorzaamheid zijn aan God.

2 thoughts on “Het is normaal om te doen wat de Heere wil

 1. Genade maakt je bescheiden, je leert je plek kennen, denk klein van jezelf en groot van God.
  We zijn nieuwe mensen in Jezus Christus die de goede daden doen die God heeft voorbereid ( Ef.2.1-10)
  God brengt ons in omstandigheden waarin we worden uitgenodigd om goede werken te doen.
  God geeft ons de gelegenheid iets moois te maken van je leven, maar je hebt wel een keus !
  God geeft zorgen om je te trainen zodat je sterk wordt.
  God geeft je problemen om je wijzer te maken, wat leer je ervan ?
  God geeft je gevaren om je moedig te maken en om in Jezus Christus. de kracht om te overwinnen.
  God geeft je lastige mensen om te leren lief te hebben en te helpen.
  Je gaat dingen doen die je van jezelf niet gedacht had en nog graag gaat doen ook.

 2. Gehoorzaamheid is geen moeten, geen plicht, maar een natuurlijke reactie op je relatie met God. Het is ook niet: ‘om die te doen uit dankbaarheid’, maar het is de uiting van het leven uit Gods Geest. Hij woont in je en Hij inspireert je om te leven vanuit Hem. Christus IN ons, dat is de hoop der heerlijkheid, Hij is het Leven. In Hem zijn we volmaakt. Kolossensen 1:27,28
  Zondig je dan nooit meer? De zonde klopt vaak weer aan je deur, maar zoals je zegt Arjanne: “Het is normaal om te doen wat God wil”. De kracht van de Geest in je is sterker dan de zonde!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *