Alle blogs

Iets wat Jezus heeft geleerd

Met luide stem en onder tranen heeft Jezus gebeden. Hij was vol verdriet toen Hij tot Zijn Vader smeekte. Jezus had een specifieke vraag: Red Mij van de dood.
Lijden in Jezus’ leven was Hem niet vreemd, Hij was er vertrouwd mee. Hoewel Jezus Gods Zoon is, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd. Waardoor? Door hetgeen Hij heeft geleden.
Jezus is de weg gegaan van sterven. Toen Hij vervolgens de hemel binnenkwam, kreeg Hij álle eer. De hoge plaats in de hemel en op aarde was voor Hem. Want de weg van ‘dienen’, de weg van ‘geven’, de weg van ‘zelfopoffering’ zijn in Gods ogen hoge plaatsen.
Deze weg die Jezus ging, heeft Hem strijd en pijn gekost. Het kostte Hem alles. Ja, Zijn leven. Toch ging Hij deze weg in gehoorzaamheid aan Zijn Vader.

Neem het van mij weg!

Er zijn veel mensen die dit leven niet ervaren als gemakkelijk. En ik denk dat we dat ook niet kunnen en moeten verwachten van dit leven. Waarom denk ik dit? Omdat de brief aan de Hebreeën zegt: Als je gehoorzaam wilt zijn aan God, dan hoort ook het lijden erbij. Ook Jezus heeft dat geleerd, terwijl Hij de Zoon van God is.
Zo geregeld smeken mensen God of Hij de pijn, het verdriet of de teleurstelling van hen weghaalt. Dit heeft echter vaak een doel. We zijn geroepen om gevormd te worden naar het beeld van Jezus. En daar gebruikt God lijden voor.
Het is best wel een beetje bijzonder als wij kinderen leren in de kerk: ‘Kneed mij Heere God, ook als het weleens pijn doet. U maakt iets moois van mijn leven.’
Toch is het zo dat, als de Heere ons vormt, wij volwassenen bidden: ‘Heere, neem het van mij weg! Het doet zo’n pijn.’
Ja en dat doet het ook: Pijn! Het verdriet en de moeite waar we mee te maken zullen krijgen, zijn moeilijk. Dat ervoer Jezus ook. Niet voor niks bad Hij die woorden. Toch staat er over dat gebed dat Zijn Vader geluisterd heeft. En er staat dat Jezus weet hoe moeilijk het is en meelijdt. Daarbij mogen we ook de vaste zekerheid hebben dat Jezus ons zal helpen. Door Zijn lijden kent Hij jouw lijden. Door Zijn lijden konden wij voor altijd gered worden.

4 thoughts on “Iets wat Jezus heeft geleerd

 1. Mooi stukje! Toen ik de diepte van het lijden van Jezus en Zijn moment in Getsamene ging begrijpen, wordt ik alleen maar stil om wat Hij heeft gedaan en heeft doorstaan.

 2. Arjanne, vanavond was je te gast bij family7
  .
  Heb het begin gemist.maar heb je verhaal min of meer meegekregen.
  Ik vind je geweldig .daar kan ik wat van leren.
  Dank je wel. Margreeth

  1. Dankjewel Mar, je reactie ontroerd me. Bijzondere is dat deze getuigenis is van jaren geleden … Kwam vanavond weer op tv …
   Dank voor je woorden en dat je me dit laat weten.

   Groetjes Arjanne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *