Alle blogs, Geestelijk welzijn, Lessen uit het Nieuwe Testament

“Ik ben al blij als God op jou lijkt”

Door de loop van de tijd en door verschillende ervaringen wordt ons beeld van God gevormd. Iedereen ervaart God op een eigen wijze en ziet stukjes van Hem. Zo vormen we een beeld van God.

In de afgelopen periode heb ik nagedacht over wie God is. Ik vertelde tegen een vriend dat ik al blij zou zijn als God op hem zou lijken. Maar hij draaide het om: ‘Ik mag zijn wie ik ben, dankzij Jezus.’ Nu, hoe Jezus Zich geopenbaard heeft in Zijn liefde, in Zijn geduld en in Zijn goedheid, daar kan ik wel mee uit de voeten. Dan zie ik dat de liefde zich opgeeft uit liefde voor Zijn eigen Vader. Liefde die vriendelijk is en niet opschept over zichzelf. Liefde die de ander eert, een ander niet beledigt of ruzie maakt. Liefde die blij wordt van het goede en die geen wraak neemt. Dan zie ik liefde die een hekel heeft aan kwaad en alles verdraagt. Dan zie ik dat Jezus díe liefde is.
Maar toch wantrouwde ik God, ik dacht dat Hij vooral een straffende Vader is. Totdat ik las over Filippus uit de Bijbel. Deze man vroeg aan Jezus: ‘Mogen wij de Vader zien? Dat is voor ons voldoende.’ Waarop Jezus vertelt dat, als je Hem zou zien, je ook de Vader ziet. Want alles wie Hij is, alles wat Hij zegt en doet, is Hij dankzij de Vader.

De Vader is een en al goed. God is liefde.

Wanneer je van Jezus houdt en luistert naar Zijn woorden, dan zal de Vader ook van jou houden en bij jou komen en in jou aanwezig zijn. En God zal Zich dan aan jou openbaren. Hij zal laten zien wie Hij echt is. De God van vrede, van rust, de God van hoop en moed, de God van liefde en de God van troost. Troost die Hij ook belooft, door het geven van Zijn Geest in ons leven. De Trooster die jou en mij helpt de Waarheid te begrijpen en Die ons helpt om God te leren kennen zoals Hij werkelijk is.

6 thoughts on ““Ik ben al blij als God op jou lijkt”

 1. Goed je weer te zien!

  Kijk naar een gezin, alle kinderen verschillen. Wij zijn naar God’s beeld geschapen, maar we ziin allemaal ons zelf.
  Niet een is er als jij.
  Daarom juist ervaren we God in een persoonlijke belevenis.
  We zien God vaak als een straffende vader, en ik heb met de klomp van mijn vader gekregen. Maar hij was ook een liefhebbende vader. God straft waar nodig, uit liefde.
  Ik zeg zo vaak van de mensen om me heen die ik lief heb, “waarom doe je dat nou?” God zegt end denkt dat ook…

  1. Hallo Gerry! Hoe gaat het met je?

   Fijn van je te horen! Het ervaren van God is voor iedereen anders. Toch is Hij wie Hij is. Straks zullen we Hem kennen zoals Hij is.
   Ooit zei iemand: We maken allemaal een gesneden beeld van God – in feite is dat afgoderij.
   Ik zie ernaar uit Hem op een volmaakte wijze te kennen!

   Groetjes Arjanne

  1. Ha 🙂 Jep, ik ben er weer. Met mooie stukjes in het vooruitzicht. Heb sinds lange tijd weer inspiratie 🙂

   Groetjes en zegen Gonnie

  1. Ha Anne, Ja, dat klopt. Eigenlijk had ik dat zelf moeten bedenken. Want ik doe daarmee God tekort. Leuk iets van jou te horen! Ik probeer het weer met schrijven 🙂
   Groetjes Arjanne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *