Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament

Je bent niet geroepen om een leider te zijn

“Je bent geroepen om een leider te zijn.” “God wil dat je succes hebt.” Zomaar een paar zinnen die ik hoorde in een kerkdienst ergens in het land. Eerlijk gezegd kreeg ik er de kriebels van. Dat is niet het evangelie waarin ik geloof. Mensen zijn geroepen om Jezus na te volgen. We zijn volgers, geen leiders. We volgen de Heer. We gehoorzamen onze Meester. We zijn dienstbaar voor God.
Simon Petrus werd gevraagd of hij Jezus liefhad en van Hem hield, tot driemaal toe. Zijn antwoord was ‘Ja, Heere U weet het.’ Daar valt veel over te zeggen. Maar ik beperk me tot de reactie van Jezus. Tot drie keer toe geeft Jezus een reactie: Weid Mijn lammeren, hoed mijn schapen en weid mijn schapen. Vervolgens vertelt Jezus dat Simon Petrus zal sterven doordat anderen hem ter dood brengen. En dan is het opmerkelijk dat Jezus daarna zegt: ‘Volg Mij!’ Jezus was al gestorven. Toen Hij dit vroeg, was dit na Zijn dood.

Je bent geroepen om een volger te zijn. En je bent geroepen om God te verheerlijken. Op welke wijze dan ook. De dood van Simon Petrus zou God verheerlijken. Menselijkerwijs gesproken is dat geen succes. Maar in Gods ogen is dit een hoge plaats.
Tot succes zijn we niet geroepen. We zijn geroepen tot navolging van Jezus. We kunnen heerschappij hebben en gezag uitoefenen, maar volgens Jezus zal wie groot wil worden, dienaar zijn. Wie de eerste wil zijn, die moet slaaf zijn. Zoals ook Jezus Zelf is gekomen om te dienen en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Simon werd geroepen om lammetjes gras te geven. Om een kudde dieren te verzorgen en in de gaten te houden, zodat bedreigingen geen werkelijkheid werden. Het is een houding van dienen. Het kost zelfverloochening, want deze bediening zou zijn aardse leven kosten. Simon Petrus werd geroepen om te lijden voor God. Hij stierf de dood aan een kruis, dit nadat Hij God gediend had met zijn leven.
In hoeverre gaat onze toewijding aan Hem? Mogen we tenminste een beetje pijn lijden? Of geven we op, zodra het Evangelie begint te schuren?

2 thoughts on “Je bent niet geroepen om een leider te zijn

  1. Arjanne, mooi stukje. Ben het daat helemaal mee eens. We zijn niet groepen om leiders te zijn. In tegendeel, we zijn geroepen om te dienen. Daar bij mogen wij ons uitstrekken naar de beloften van God. Echter om deel te hebben aan al die beloften vraagt God volkomen toewijding en gehoorzaamheid.
    Willem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *