Aansporing, Alle blogs, Lessen uit het Nieuwe Testament

Niet mijn wil

Jezus leerde ons bidden. Een zin uit het gebed dat Hij ons voordeed, bestond uit de woorden: ‘Uw wil geschiede, zoals in de hemel, alzo ook op deze aarde.’ Ik schrijf expres dat Hij ons dat voor-deed. Want heel Jezus’ leven stond in het teken van het kruisigen van Zijn eigen wil. Zo was heel Zijn leven een sterven. Een opoffering. In alles verlangde Hij de wil van Zijn Vader te doen. Ik schrijf bewust ‘verlangde’, want in de opoffering van Zijn wil en het kiezen voor Zijn Vader, daarin lag Zijn hart. Het was geen uiterlijke vroomheid, het was geen schijnheiligheid. Het was puur en oprecht omdat Hij de Vader liefhad. Hij kende de wil van Zijn Vader en Hij kende de goedheid van de Vader, waardoor Jezus wist dat alles wat de Vader wilde het allerbeste was. Zelfs toen dit betekende dat Hij sterven moest. En daarin was Hij gewillig. Want Hij zei: Ik kom om Uw wil te doen, o Mijn God!
Daar in de hof van Gethsemane kwam een keerpunt in de geschiedenis. Waar mensen hadden geleefd voor hun eigen wil en verlangens, daar knielt Jezus neer voor Zijn Vader. In doodsangst zegt Hij de woorden: ‘Als het mogelijk is, Vader, laat deze beker (vol woede) aan mij voorbijgaan … Maar níet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.’
Zo liet Jezus zien dat Zijn eigen wil ondergeschikt was aan de wil van Zijn Vader. De Vader wist wat goed was.
Nu is het verlangen van God dat wij – net zoals Jezus – in Zijn wil wandelen. We zullen zijn: mannen en vrouwen naar Gods hart, wanneer we héél Zijn wil zullen doen. Zoals over David geschreven staat. Met dit doel Zijn we geschapen. We zullen niet het Koninkrijk van de hemel binnengaan als we enkel zullen zeggen: Heere, Heere!
We zullen het Koninkrijk van de hemel beërven als we de wíl doen van de hemelse Vader.

4 thoughts on “Niet mijn wil

 1. Niet Mijn wil -niet mijn wil. Het volgen van Jezus is niet altijd makkelijk, wel spannend. Hij is de weg voorgegaan…. het houdt mij wel bezig. Heer, help mij! Uw wil geschiedde…

 2. Mooi.
  Zijn wil doen.
  Aan je eigen wil sterven.
  Abraham en Sara hun lichamen waren al verstorven, ze konden geen kinderen
  meer krijgen , maar juist daarna kregen ze een kind, een nieuw leven.

  Groetjes Gonnie

  1. Ha Gonnie,
   Dankjewel voor je reactie. Kun je misschien iets meer uitleg geven over Abraham en Sara? Ik begrijp het niet helemaal.

   Groetjes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *