Alle blogs, Boodschap van het Koninkrijk, Lessen uit de Psalmen

Verlangen naar vrijheid

Er zijn veel mensen die geloven dat het christelijk geloof bol staat van regels die de menselijke vrijheid beperken. Het zijn mensen die verlangen naar vrijheid. Dat kan een reëel verlangen zijn, want veel mensen voelen zich opgesloten of op een bepaalde manier gebonden. Niet alleen mensen die niet religieus zijn, maar ook mensen die belijden God te dienen.
Psalm 2 beschrijft de kreet van ongelovigen die roepen: ‘Wij willen niet langer luisteren naar de Heer en Zijn Koning. Wij willen vrij zijn!’
Het idee is er dus dat God dienen je vrijheid ontneemt. Maar geeft het dienen van God en weten wat Hij van je verlangt, niet juist de vrijheid waar mensen zo hartstochtelijk naar verlangen?
Het dienen en het kennen van God als Koning geeft volgens de Bijbel juist vrijheid. Wie tot geloof komt in God ontvangt de Heilige Geest, en waar de Geest van God is, daar is vrijheid.
Vrijheid, dat is datgene waartoe we geroepen zijn. Het is een van de voorrechten van gelovigen. Het wordt zelfs ‘de volmaakte wet van de vrijheid’ genoemd in Jakobus 1:25. Tegelijk is daar een oproep voor vrijgemaakten om zich niet opnieuw te laten knechten door iets of iemand. We zijn niet voor niks vrijgemaakt. Figuurlijk én letterlijk: Onze vrijheid heeft een prijs.

Jesaja sprak al over de vrijheid die er was voor gevangenen en sinds Jezus’ komst is die nieuwe tijd aangebroken. Jezus maakte het Zelf bekend: Voor armen is het goede nieuws. Voor gevangenen is er vrijheid. Blinden zullen weer zien. En voor mensen die het moeilijk hebben, is er hulp.

De vrijheid die er is in Jezus, mag geen aanleiding zijn voor onze eigen (slechte) verlangens. Want voor je het weet, ben je in de macht van verlangen, die van het kwaad. En dat zorgt dat iemand weer gehoorzaam wordt aan een andere heer dan de Heere God.
Vrijheid die we op het moment van geloven mochten ontvangen, mogen we gebruiken om met liefde voor elkaar te zorgen, om goede dingen te doen.
Doordat we vrijgekocht zijn door Jezus, is Hij nu onze Heer. En dat is niet erg, want een leven onder de leiding van de Heere God is goed.

2 thoughts on “Verlangen naar vrijheid

  1. Heel goed uitgelegd Arjanne. Mensen die de Heer niet kennen zijn vaak slaaf van hun verlangens en noemen dat vrijheid. Wanneer hun verlangens niet het gewenste effect hebben, hebben ze ook niemand om bij te schuilen en moeten ze zich aan hun eigen schoenveters weer omhoog trekken.

    1. Ik zeg het wel eens zo: Ware vrijheid alleen te vinden in het dienen van de Heer.
      Het lijkt me heftig en soms ook eenzaam om geen ‘God van Israël’ te hebben. In die zin: Waar zouden we anders heen moeten? Hij is het leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *