Aansporing, Alle blogs, Geestelijk welzijn, Lessen uit het Oude Testament

Waar ben je eigenlijk mee bezig?

De Heere heeft gesproken. En Zijn boodschap is duidelijk.

De tempel lag in puin, hij was verwoest. Het was de plek waar God woonde. Maar de mensen vonden het te vroeg om de tempel te herbouwen. Maar ze zorgden wel voor hun eigen stekkie. Ze bouwden deze op tot mooie woningen. Daar vonden ze het niet te vroeg voor.
Daarover moesten ze nadenken. Want: ‘Waar zijn ze eigenlijk mee bezig?”
Deze mensen waren steeds met hun eigen dingen bezig. En dat heeft gevolgen voor de oogst. En niet alleen dat: het zorgde ook nog eens voor armoede. Zowel geestelijk als emotioneel.

God heeft een boodschap en dat is dat Zijn huis herbouwd moet worden.

Zijn woning

Hoe is het in mijn leven? Hoe gaat het met Zijn woning in jouw leven? Ligt zij in puin? Hoe ga je om met de tempel van de Heer?

We kunnen zoveel bezig zijn met onze eigen zaken. Dit geven we vaak prioriteit één. Terwijl Gods verlangen is dat Hij een plek krijgt waar Hij in Zijn heerlijkheid aanwezig mag zijn.
Wanneer we Hem prioriteit nummer één geven in ons leven, zal dat doorvloeien naar de andere gebieden in ons leven. In positieve zin.
Hem de woning geven die Hem toekomt, Zijn huis in orde maken. Het is het verlangen van God. En Hij moedigt daartoe aan: “Houd vol! Ga door! En Ik zal jullie helpen!”
Wanneer Zijn tempel weer in de stijgers staat, zal God Zelf ervoor zorgen dat het weer goed gaat, en dat zal je vanaf die dag zien.

(Haggai 1&2)

1 thought on “Waar ben je eigenlijk mee bezig?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *