Liefde heeft U gebracht

Een leven door genade, is ook daadwerkelijk een leven van genade. Ik kan niet opklimmen naar de hemel. Er is een rusten van al mijn pogen, zwoegen en werken om naar God op te klimmen. De hemel daalde neer. Daaraan denken we vooral deze dagen in de verwachting van hoop, leven en licht.  “Er zij licht! En er wás Licht!” Jezus is gekomen. Daaraan denken we. Het licht van de wereld schijnt in de duisternis. […]

Is jouw evangelie groot genoeg?

Vandaag kreeg ik een nieuwsbericht onder m’n neus. Zo gaat dat als je op sociale media zit. Ik zit vooral in een christelijke omgeving, ook online. En krijg dus veel mee vanuit CIP.nl, Nederlands Dagblad en het RD. Wat me opviel was de zoveelste negatieve reactie van een christen. Elke dag opnieuw. Vol oordeel, zonder liefde. Waarheid, zonder genade. Liefdeloosheid. Hardheid. Harde religie, zonder enige ruimte voor een andere interpretatie. Ik begrijp dat totaal niet, […]

Als je verward bent en gestruikeld op je weg

Hij illustreerde het. Het verschil. Gewoon als voorbeeld. Hij vertelde over de zondeval, hoe Adam en Eva gegeten hadden van de vrucht. En hoe God naar hen toe liep en God hen iets vroeg. De dominee zette een zware strenge stem op en zei zoals God had kunnen zeggen: “Waar ben je?”.  Ook het verschil liet hij zien. Hoe God naar de mensen toe kwam en iets van Zijn verlangen liet zien. De dominee sprak […]

Daar is God

‘Wat wil ik toch graag gelukkig zijn’. ‘Hoe word ik gelukkig?’ Het zijn gedachten die wel eens in mij opkomen. ‘Wat als dit en dit niet was gebeurd?’ ‘Als ik nou maar …’.  Het jagen naar geluk kan in kleine hoekjes zitten. Het kopen van spulletjes. Het aangaan van een relatie. Of op hele andere manieren.  (Alle) mensen zijn op zoek. Op zoek naar iets dat ze zijn verloren. Vroeger of later in hun leven. […]

Go and live

De laatste tijd heb ik niet zoveel geschreven. De afgelopen twee jaar heb ik erg geworsteld met het christendom en met God. Het was geen wind in de zeilen, maar ik was bang om met het geloof wat ik nog had schipbreuk te leiden. Het geloof was zeer moeilijk om vol te houden, toch dacht ik: Ik wil het niet verliezen. De schittering van God had ik gezien in mijn leven en dat wilde ik […]

Geen straf maar redding

Stel je eens voor dat je voor Jezus zou staan, met een leven wat achter je ligt. Wat denk je dat er zou gebeuren? Met jou?  Ik wil je meenemen naar een lijst. Het was er vanaf het begin van deze wereld. Elke verkeerde daad werd opgeschreven en de lijst was bedoeld om te veroordelen. Woord voor woord werd er toegevoegd. En op een dag besloot God die lijst weg te doen. Te vernietigen. Het […]

Hier is je bewijs

Het is een zware last om de last van ‘religie’ te dragen. Alles wat je moet doen – en wílt doen voor God om Hem te behagen. De bril waardoor je de Bijbel leest, die je vooral vertelt wat je verkeerd doet en nalaat. De angst die je ten diepste voor God hebt. Hoe zou Hij voor je zijn? Is Hij boos op jou? Teleurgesteld in je? De last van religie is niet te dragen. […]

Misschien is ‘een proces’ het antwoord op je gebed

In de communicatie met God is een aantal mensen gewend om God vragen te stellen. In deze context bedoel ik met die vragen: een vraagstelling die gaat over de zaken die we nodig hebben van God. “Geef Heer.” Praktische zaken en lichamelijke en geestelijke behoeften. Wat ik bij mijzelf bemerk, is dat ik God steeds minder ga vragen in die zin. Ik heb God immers niet alleen nodig om Zijn gaven. Ik heb boven alles […]

Zouden er grenzen zijn in liefde?

Mumford & Sons zingen in hun Engelstalige lied “Sigh No More” een prachtige zin. Vertaald zingen ze: Liefde, zij zal je niet verraden, verwerpen of slaaf maken, zij zal je bevrijden. Met andere woorden: liefde is trouw zijn, aanvaarden, zij geeft vrijheid en neemt je niet gevangen. Liefde is de ander niet krampachtig vasthouden en niet laten dansen op de manier, zoals jij dat wilt. Liefde is: Ik houd je vast en laat je los.  […]

Leven met een vraagteken

Geloof in God vraagt om volharding, om volhouden, om doorzetten. Geloven is niet perse gemakkelijk. Geloof is op iets en iemand je vertrouwen stellen, maar het is nog niet zichtbaar.  Ik heb bemerkt dat ik mijzelf veel kan wijsmaken, dat gedachten en gevoelens niet betrouwbaar kunnen zijn, dat ik het mis kan hebben. En sinds ik dat weet, is geloven nog moeilijker dan voorheen. Daar waar het eerst vanzelfsprekend was, is nu al bijna twee […]

Probeer te begrijpen wat het echt betekent

Als andere mensen keuzes maken, kun je daar vaak weinig invloed op uitoefenen. Gelukkig hoeft dat ook niet.  Soms vinden we wel wat van een beslissing die iemand neemt en is het makkelijk om er iets van te zeggen. Maar begrijpen we het ook? In de Bijbel kunnen we woorden van Jezus lezen die Hij gesproken heeft. Een van die uitspraken zal bij mij blijven: “Geef geen oordeel over wat je ziet. Maar probeer te […]

“Op grond van de Bijbel”

Wanneer iemand denkt dat hij de waarheid gevonden heeft, zijn er altijd wel mensen die hem daarom verketteren, dit bestempelen als dwaling of zelfs als zonde. We zijn met heel wat mensen op deze wereld. Gevormd door onze geschiedenis, waarin we onderwezen zijn door opvoeders, school en misschien wel een kerkelijke gemeente.  Ik denk dat we dit meenemen in onze visies, gedachten en gevoelens. In de afgelopen maanden heb ik hier geregeld over nagedacht. Hoe […]

Er was eens een Herder en Zijn schapen waren bang

Er was eens een Herder. Zijn schapen waren bang, ze waren bang dat de Herder niet werkelijk om hen gaf. Ze kenden namelijk geen overvloed. Ze voelden zich opgejaagd en konden niet aan de eisen van de Herder voldoen. Ze voelden zich leeg en hadden het idee dat ze het zelf uit moesten zoeken. De schapen waren bang, vooral als de dood op de loer lag. De aanwezigheid van de Herder ervoeren ze niet. Zou […]

Laat het maar een mysterie zijn

Waar was God? Waarom laat God dit toe? Kon God niet ingrijpen? Waarom heeft U hier niks aan gedaan? Waarom? Misschien ken je deze soortgelijke vragen. Het kan een vraag zijn die diep gaat, misschien wel, omdat je in het verleden met heel heftige situaties hebt gedeald. Je geschiedenis is een schaduw. Verleden tijd, maar zo donker, en je draagt het altijd met je mee.  Ikzelf heb altijd antwoorden op lijdensvragen gewild. Dat leek mij […]

Wauw

“Als je eens wist Wie Jezus is en wat Hij je geven wil.” Zomaar een gedachte die opkwam. Wat als we dát zouden beseffen. Wie we mogen zijn als geliefden en hoe Hij ons ziet. Dan zouden we toch de meest gelukkige mensen zijn?  Misschien herken je het wel dat je het Evangelie met anderen deelt, maar dat je het tegelijk ook zelf nog zo hard nodig hebt om te horen. Omdat het nog niet […]

Hoe het allemaal ook zit

Ken je dat? De verwarring rondom de dogmatiek van het christelijk geloof? Alle visies, de interpretaties en de nieuwe inzichten. Denk je het net te weten, dan ligt het toch weer net even anders. Ben je eruit over de doop, komt het onderwerp ‘de gaven van de Geest’ ter sprake. Of gaan thema’s zoals de hel en zonde een andere lading krijgen. Het christelijke geloof heeft mij altijd enorm geboeid. Echter, dit soort verwarring zorgt […]

De Heer en de rechte leer

Vlak voor de gevangenneming van Jezus, slaat Hij Zijn ogen op naar de hemel en spreekt een gebed uit. Tweemaal in dit gebed bidt Jezus om eenheid. ‘Opdat zij allen één zullen zijn.’ En ‘opdat zij volmaakt één zijn’. Het is ‘opdat’ de wereld zal geloven dat Hij gezonden is door de Vader en de wereld weet dat God ‘hen’ liefgehad heeft.  Een getuigenis naar de mensen om ons heen, zal dus kunnen zijn zonder […]

Hoe verdien ik Gods gunst?

Wat kan ik God brengen? Wat kan ik de machtige Heer geven? Het zijn vragen die je misschien wel kent. Wanneer zal Hij blij met mij zijn? Met misschien de achterliggende vraag: Hoe verdien ik Zijn gunst? Het kunnen vragen zijn vanuit verlangen, echter ook vragen vanuit Godsdienst. Daarmee bedoel ik: vanuit religiositeit. Zo vaak willen we Hem iets aanbieden. We proberen offers te brengen. Bijvoorbeeld door middel van een verplichte tijd met God per […]

Je zult merken hoe trouw Hij is.

De woestijn is een plaats van droogte, hitte, leegte en dorst. Het was onze Heere Jezus Die door de Heilige Geest naar de woestijn werd geleid om vervolgens 40 dagen verzocht te worden door de duivel. En toen dat voorbij was, had Hij grote honger. Vol van de Heilige Geest ging Hij verder. Klaar voor Zijn taak, klaar voor de opdracht waarvoor Hij gekomen was.  De woestijn klinkt niet als een plaats van overwinning. De […]

Het hart achter Gods woorden

De wet. Misschien ken je die. Ik bedoel de wet van Mozes. In veel kerkelijke gemeenten wordt de wet op zondag voorgelezen voorafgaand aan de schriftlezing. Los van wat je hiervan vindt (er is namelijk theologisch veel over te zeggen), is het zo dat we in de regels van de wet richting kunnen vinden, als het gaat om bijvoorbeeld hoe om te gaan met God en onze medemens. Wat we zien is dat sommige wetten […]

“De liefde is …”

Wat voor een beeld heb jij van God? Een Bijbels beeld? Een gesneden beeld? Wie is Hij in jouw ogen? Wat zijn Zijn eigenschappen, wat is Zijn wezen? Allemaal hebben wij een beeld van God, over wie Hij is. Om een goed beeld te vormen van God is het goed om naar de Heere Jezus te kijken. Jezus zegt: “wie Mij heeft gezien die heeft de Vader gezien.” Christus is het zichtbare beeld van God. […]

Misschien huilend en in angst, maar toch vol overtuiging.

Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Het was Jezus Die dat zei tegen Zijn Vader, ergens in de eeuwigheid. De weg van Zijn leven die Hij zou gaan, zou de weg van het kruis zijn, met sterven tot gevolg. Een marteldood. En toch zei Jezus: Zend Mij. Wat me trof, was dat Hij dit gewillig zei. Met liefde. Ja, met grote liefde. Geen spartelen van Zijn kant, geen onwilligheid, niet mopperend. Maar in toewijding aan […]

“De angst-god waarin jij gelooft bestaat niet”

“Weet je, Arjanne, de angst-god waarin jij gelooft, bestaat helemaal niet.” Het waren woorden die wel even binnenkwamen. Blijkbaar was mijn godsbeeld zo verwrongen door de tijd, dat dit nodig was om te zeggen. Afgelopen jaar heb ik dikwijls gezegd: zo vaak projecteren we ons mensbeeld op God en denken we dat Hij zo is, zoals wij zijn. En zo maken we in feite een gesneden beeld van God.  Wanneer je angst hebt voor God, […]

Vind je het moeilijk om te doen wat God wil?

Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Het was Jezus die deze vraag stelde aan de mensen die opgegroeid waren in het religieuze en Joodse systeem van Israël.  Te moeilijk en een te zware eis, zo kun je het geloof en alles wat erbij komt kijken, ervaren. Jezus volgen gaat dan niet gepaard met zoveel blijdschap, maar misschien met wat meer angst en krampachtigheid. Leven met bangheid voor God, in plaats van: zeker […]