Auteur: arjanne

Auteur: arjanne

Dan lijkt God er soms niet (Gedicht)
15 maart 2020 Alle blogs, Overige arjanne

verdriet, het gevoel dat mij overmand als ik denk aan een wereld die zo zucht en verlangt als ik voel, de grote pijn – kan het nu eens anders zijn? als ik zie op mensen, zonder grenzen als ik zie, een wereld die zelf haar schuld wil dragen hoe ze klagen, jagen, losgeslagen, niet verdragen

Read More
Hij zal ons vormen
8 maart 2020 Alle blogs, Evangelie arjanne

In mijn droom zag ik Hem. Jezus. Ik zal hoe Hij rondliep, verlamden deed lopen, blinden deed zien. Goeddoende. Zijn uitstraling was pure vriendelijkheid. Half slapend, half wakker bedacht ik: Hij deed alleen maar goed. Hij die het gezicht van God is. Zou God dan anders zijn? Nee, Hij is de bron van goedheid! En

Read More
In Hem zijn wij gedragen
14 februari 2020 Alle blogs, Evangelie, Genade Boodschap arjanne

Wanneer je leeft in angst, klinkt ‘vertrouwen’ als een grote onbekende sprong in het diepe. Maar wanneer je de sprong waagt, beland je op vast grond. En de landing is zacht en vredig. Ik denk, in ieder geval als het gaat om geloof in God. Leven in vertrouwen brengt met zich mee dat je kunt

Read More
Geen God van onderscheid
30 januari 2020 Alle blogs, Evangelie, Ik heb het op mijn hart arjanne

Stel je eens voor dat alles waarin jij hebt geloofd, niet waar bleek te zijn. Je hebt je leven op waarheden gebouwd, die onzin waren. Je hebt ervaringen gehad die je jezelf hebt wijsgemaakt, terwijl jij dacht dat het een levens veranderende bekering was. Je hebt mensen geloofd en je hebt je door hen laten

Read More
Een zinloos evangelie
2 januari 2020 Alle blogs, Evangelie, Serie arjanne

Het was rond het jaar 50 na Christus dat er een concilie plaatsvond. De leiders van de gemeenten kwamen bijeen om te praten over de wetten van Mozes en de besnijdenis. Moeten we de wetten nog houden, ja of nee? Het was voor de voorouders van de Joden te zwaar geweest. En wij kunnen het

Read More
God heeft je (vijanden) lief
28 december 2019 Alle blogs arjanne

Als je er vanuit gaat dat we op gelijke voet met elkaar staan. Dat we leven onder dezelfde opkomende zon en genieten van dezelfde schaduw van een boom. En nog iets concreter, dat dezelfde zon en schaduw rust op een vriend en op een gevoelsmatige vijand – en dat Gods genade en goedheid zo op

Read More
Dit is voor jou
27 december 2019 Alle blogs, Bemoediging, Geestelijk welzijn arjanne

We zijn gered, al zien we dat nu nog niet altijd. En dat kan een verklaring zijn van ons gevoel van tekort komen, van leegte en op zoek zijn. Want we zijn niet thuis.

Read More
Liefde heeft U gebracht
15 december 2019 Alle blogs, Evangelie, Genade Boodschap arjanne

Een leven door genade, is ook daadwerkelijk een leven van genade. Ik kan niet opklimmen naar de hemel. Er is een rusten van al mijn pogen, zwoegen en werken om naar God op te klimmen. De hemel daalde neer. Daaraan denken we vooral deze dagen in de verwachting van hoop, leven en licht.  “Er zij

Read More
Is jouw evangelie groot genoeg?
8 december 2019 Alle blogs arjanne

Vandaag kreeg ik een nieuwsbericht onder m’n neus. Zo gaat dat als je op sociale media zit. Ik zit vooral in een christelijke omgeving, ook online. En krijg dus veel mee vanuit CIP.nl, Nederlands Dagblad en het RD. Wat me opviel was de zoveelste negatieve reactie van een christen. Elke dag opnieuw. Vol oordeel, zonder

Read More
Als je verward bent en gestruikeld op je weg
26 november 2019 Alle blogs, Evangelie, Genade Boodschap arjanne

Hij illustreerde het. Het verschil. Gewoon als voorbeeld. Hij vertelde over de zondeval, hoe Adam en Eva gegeten hadden van de vrucht. En hoe God naar hen toe liep en God hen iets vroeg. De dominee zette een zware strenge stem op en zei zoals God had kunnen zeggen: “Waar ben je?”.  Ook het verschil

Read More
Daar is God
10 november 2019 Alle blogs arjanne

‘Wat wil ik toch graag gelukkig zijn’. ‘Hoe word ik gelukkig?’ Het zijn gedachten die wel eens in mij opkomen. ‘Wat als dit en dit niet was gebeurd?’ ‘Als ik nou maar …’.  Het jagen naar geluk kan in kleine hoekjes zitten. Het kopen van spulletjes. Het aangaan van een relatie. Of op hele andere

Read More
Go and live
2 november 2019 Alle blogs, Overige arjanne

De laatste tijd heb ik niet zoveel geschreven. De afgelopen twee jaar heb ik erg geworsteld met het christendom en met God. Het was geen wind in de zeilen, maar ik was bang om met het geloof wat ik nog had schipbreuk te leiden. Het geloof was zeer moeilijk om vol te houden, toch dacht

Read More
Geen straf maar redding
24 oktober 2019 Alle blogs, Evangelie, Geestelijk welzijn arjanne

Stel je eens voor dat je voor Jezus zou staan, met een leven wat achter je ligt. Wat denk je dat er zou gebeuren? Met jou?  Ik wil je meenemen naar een lijst. Het was er vanaf het begin van deze wereld. Elke verkeerde daad werd opgeschreven en de lijst was bedoeld om te veroordelen.

Read More
Hier is je bewijs
10 september 2019 Alle blogs, Bemoediging arjanne

Het is een zware last om de last van ‘religie’ te dragen. Alles wat je moet doen – en wílt doen voor God om Hem te behagen. De bril waardoor je de Bijbel leest, die je vooral vertelt wat je verkeerd doet en nalaat. De angst die je ten diepste voor God hebt. Hoe zou

Read More
Misschien is ‘een proces’ het antwoord op je gebed
12 augustus 2019 Alle blogs, Geestelijk welzijn arjanne

In de communicatie met God is een aantal mensen gewend om God vragen te stellen. In deze context bedoel ik met die vragen: een vraagstelling die gaat over de zaken die we nodig hebben van God. “Geef Heer.” Praktische zaken en lichamelijke en geestelijke behoeften. Wat ik bij mijzelf bemerk, is dat ik God steeds

Read More
Zouden er grenzen zijn in liefde?
6 augustus 2019 Alle blogs arjanne

Mumford & Sons zingen in hun Engelstalige lied “Sigh No More” een prachtige zin. Vertaald zingen ze: Liefde, zij zal je niet verraden, verwerpen of slaaf maken, zij zal je bevrijden. Met andere woorden: liefde is trouw zijn, aanvaarden, zij geeft vrijheid en neemt je niet gevangen. Liefde is de ander niet krampachtig vasthouden en

Read More
Leven met een vraagteken
28 juli 2019 Alle blogs, Overige arjanne

Geloof in God vraagt om volharding, om volhouden, om doorzetten. Geloven is niet perse gemakkelijk. Geloof is op iets en iemand je vertrouwen stellen, maar het is nog niet zichtbaar.  Ik heb bemerkt dat ik mijzelf veel kan wijsmaken, dat gedachten en gevoelens niet betrouwbaar kunnen zijn, dat ik het mis kan hebben. En sinds

Read More
Probeer te begrijpen wat het echt betekent
17 juli 2019 Alle blogs, Omgaan met je medemens arjanne

Als andere mensen keuzes maken, kun je daar vaak weinig invloed op uitoefenen. Gelukkig hoeft dat ook niet.  Soms vinden we wel wat van een beslissing die iemand neemt en is het makkelijk om er iets van te zeggen. Maar begrijpen we het ook? In de Bijbel kunnen we woorden van Jezus lezen die Hij

Read More
“Op grond van de Bijbel”
8 juli 2019 Alle blogs, Ik heb het op mijn hart, Omgaan met je medemens arjanne

Wanneer iemand denkt dat hij de waarheid gevonden heeft, zijn er altijd wel mensen die hem daarom verketteren, dit bestempelen als dwaling of zelfs als zonde. We zijn met heel wat mensen op deze wereld. Gevormd door onze geschiedenis, waarin we onderwezen zijn door opvoeders, school en misschien wel een kerkelijke gemeente.  Ik denk dat

Read More
Er was eens een Herder en Zijn schapen waren bang
5 juli 2019 Alle blogs arjanne

Er was eens een Herder. Zijn schapen waren bang, ze waren bang dat de Herder niet werkelijk om hen gaf. Ze kenden namelijk geen overvloed. Ze voelden zich opgejaagd en konden niet aan de eisen van de Herder voldoen. Ze voelden zich leeg en hadden het idee dat ze het zelf uit moesten zoeken. De

Read More
Laat het maar een mysterie zijn
22 juni 2019 Alle blogs arjanne

Waar was God? Waarom laat God dit toe? Kon God niet ingrijpen? Waarom heeft U hier niks aan gedaan? Waarom? Misschien ken je deze soortgelijke vragen. Het kan een vraag zijn die diep gaat, misschien wel, omdat je in het verleden met heel heftige situaties hebt gedeald. Je geschiedenis is een schaduw. Verleden tijd, maar

Read More
Wauw
27 april 2019 Alle blogs arjanne

“Als je eens wist Wie Jezus is en wat Hij je geven wil.” Zomaar een gedachte die opkwam. Wat als we dát zouden beseffen. Wie we mogen zijn als geliefden en hoe Hij ons ziet. Dan zouden we toch de meest gelukkige mensen zijn?  Misschien herken je het wel dat je het Evangelie met anderen

Read More
Hoe het allemaal ook zit
28 maart 2019 Alle blogs, Overige arjanne

Ken je dat? De verwarring rondom de dogmatiek van het christelijk geloof? Alle visies, de interpretaties en de nieuwe inzichten. Denk je het net te weten, dan ligt het toch weer net even anders. Ben je eruit over de doop, komt het onderwerp ‘de gaven van de Geest’ ter sprake. Of gaan thema’s zoals de

Read More
De Heer en de rechte leer
18 maart 2019 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament, Overige arjanne

Vlak voor de gevangenneming van Jezus, slaat Hij Zijn ogen op naar de hemel en spreekt een gebed uit. Tweemaal in dit gebed bidt Jezus om eenheid. ‘Opdat zij allen één zullen zijn.’ En ‘opdat zij volmaakt één zijn’. Het is ‘opdat’ de wereld zal geloven dat Hij gezonden is door de Vader en de

Read More