Categorie: Evangelie

Categorie: Evangelie

Hij zal ons vormen
8 maart 2020 Alle blogs, Evangelie arjanne

In mijn droom zag ik Hem. Jezus. Ik zal hoe Hij rondliep, verlamden deed lopen, blinden deed zien. Goeddoende. Zijn uitstraling was pure vriendelijkheid. Half slapend, half wakker bedacht ik: Hij deed alleen maar goed. Hij die het gezicht van God is. Zou God dan anders zijn? Nee, Hij is de bron van goedheid! En

Read More
In Hem zijn wij gedragen
14 februari 2020 Alle blogs, Evangelie, Genade Boodschap arjanne

Wanneer je leeft in angst, klinkt ‘vertrouwen’ als een grote onbekende sprong in het diepe. Maar wanneer je de sprong waagt, beland je op vast grond. En de landing is zacht en vredig. Ik denk, in ieder geval als het gaat om geloof in God. Leven in vertrouwen brengt met zich mee dat je kunt

Read More
Geen God van onderscheid
30 januari 2020 Alle blogs, Evangelie, Ik heb het op mijn hart arjanne

Stel je eens voor dat alles waarin jij hebt geloofd, niet waar bleek te zijn. Je hebt je leven op waarheden gebouwd, die onzin waren. Je hebt ervaringen gehad die je jezelf hebt wijsgemaakt, terwijl jij dacht dat het een levens veranderende bekering was. Je hebt mensen geloofd en je hebt je door hen laten

Read More
Een zinloos evangelie
2 januari 2020 Alle blogs, Evangelie, Serie arjanne

Het was rond het jaar 50 na Christus dat er een concilie plaatsvond. De leiders van de gemeenten kwamen bijeen om te praten over de wetten van Mozes en de besnijdenis. Moeten we de wetten nog houden, ja of nee? Het was voor de voorouders van de Joden te zwaar geweest. En wij kunnen het

Read More
Liefde heeft U gebracht
15 december 2019 Alle blogs, Evangelie, Genade Boodschap arjanne

Een leven door genade, is ook daadwerkelijk een leven van genade. Ik kan niet opklimmen naar de hemel. Er is een rusten van al mijn pogen, zwoegen en werken om naar God op te klimmen. De hemel daalde neer. Daaraan denken we vooral deze dagen in de verwachting van hoop, leven en licht.  “Er zij

Read More
Als je verward bent en gestruikeld op je weg
26 november 2019 Alle blogs, Evangelie, Genade Boodschap arjanne

Hij illustreerde het. Het verschil. Gewoon als voorbeeld. Hij vertelde over de zondeval, hoe Adam en Eva gegeten hadden van de vrucht. En hoe God naar hen toe liep en God hen iets vroeg. De dominee zette een zware strenge stem op en zei zoals God had kunnen zeggen: “Waar ben je?”.  Ook het verschil

Read More
Geen straf maar redding
24 oktober 2019 Alle blogs, Evangelie, Geestelijk welzijn arjanne

Stel je eens voor dat je voor Jezus zou staan, met een leven wat achter je ligt. Wat denk je dat er zou gebeuren? Met jou?  Ik wil je meenemen naar een lijst. Het was er vanaf het begin van deze wereld. Elke verkeerde daad werd opgeschreven en de lijst was bedoeld om te veroordelen.

Read More
De Heer en de rechte leer
18 maart 2019 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament, Overige arjanne

Vlak voor de gevangenneming van Jezus, slaat Hij Zijn ogen op naar de hemel en spreekt een gebed uit. Tweemaal in dit gebed bidt Jezus om eenheid. ‘Opdat zij allen één zullen zijn.’ En ‘opdat zij volmaakt één zijn’. Het is ‘opdat’ de wereld zal geloven dat Hij gezonden is door de Vader en de

Read More
Het hart achter Gods woorden
22 januari 2019 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament, Lessen uit het Oude Testament arjanne

De wet. Misschien ken je die. Ik bedoel de wet van Mozes. In veel kerkelijke gemeenten wordt de wet op zondag voorgelezen voorafgaand aan de schriftlezing. Los van wat je hiervan vindt (er is namelijk theologisch veel over te zeggen), is het zo dat we in de regels van de wet richting kunnen vinden, als

Read More
Misschien huilend en in angst, maar toch vol overtuiging.
28 december 2018 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit de Psalmen arjanne

Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Het was Jezus Die dat zei tegen Zijn Vader, ergens in de eeuwigheid. De weg van Zijn leven die Hij zou gaan, zou de weg van het kruis zijn, met sterven tot gevolg. Een marteldood. En toch zei Jezus: Zend Mij. Wat me trof, was dat Hij dit

Read More
Vind je het moeilijk om te doen wat God wil?
5 december 2018 Alle blogs, Evangelie, Geestelijk welzijn arjanne

Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Het was Jezus die deze vraag stelde aan de mensen die opgegroeid waren in het religieuze en Joodse systeem van Israël.  Te moeilijk en een te zware eis, zo kun je het geloof en alles wat erbij komt kijken, ervaren. Jezus volgen gaat dan niet gepaard

Read More
Jezus heeft oog voor jou
13 november 2018 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

Jezus had de mensen op het oog. Daarom vertelt hij over voorbeelden. Bijvoorbeeld: opdat mensen de moed niet zouden verliezen en altijd zouden bidden, vertelde hij een verhaal over de onrechtvaardige rechter met als slotboodschap dat God recht zal doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen – al laat Hij ze

Read More
Kom bij je volle verstand!
24 september 2018 Aansporing, Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Oude Testament arjanne

Waar God Zich openbaart door wonderen, door woorden en door voorziening. Daar waar God de zee splijt, als spectaculair wonder en als teken van Zijn macht. Daar vergeet Israël al snel wat de Heere voor hen heeft gedaan. Daar waar Mozes de berg op gaat om met de Heere te spreken, daar wordt het volk

Read More
Misschien is dit wel jouw climaxdag
13 september 2018 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Oude Testament arjanne

Op de laatste en tegelijk de climaxdag van het Loofhuttenfeest riep Jezus het uit: “Als iemand dorst heeft, laat hem dan naar Mij toe komen en drinken.” Misschien heb je van Jezus gedronken. Je had geen geld. Het hoefde ook niet. Want iedereen die dorst heeft, mag komen naar het water. Was je berooid? Je

Read More
Jezus’ strijd met de zonde
23 augustus 2018 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

Soms hoor je over het lijden en sterven van Jezus en dan kan het je weinig raken, omdat het mogelijk is dat je het al vele malen gehoord hebt. Laatst was ik zelf diep onder de indruk van Jezus’ lijden. Vooral Zijn lijden in de hof Getsemané. Hier schreeuwde Jezus het uit van de pijn

Read More
Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig
11 juni 2018 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Oude Testament arjanne

Israël leefde in slavernij. Ze schreeuwden om hulp en God kreeg medelijden met hen. God had gezien hoe het volk onderdrukt werd. Hij had hen gehoord en geluisterd toen ze Hem om hulp riepen. En Hij wist hoezeer ze moesten lijden. Bij Israël hebben we kunnen zien hoe de Heere tot actie overgaat. Hij roept

Read More
Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij
30 mei 2018 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

Jezus heeft de gelovigen uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie, jullie de vrienden van Jezus. Toen Jezus rondliep en Hij mensen riep om op weg te gaan en vrucht te dragen, wilde Hij dat zij blijvende vrucht zouden dragen. Jezus wilde dat mensen elkaar liefhebben. En Jezus wilde dat wij in Zijn liefde

Read More
Als God zwijgt
9 april 2018 Alle blogs, Bemoediging, Evangelie arjanne

Het is een menselijk verlangen om een teken van God te willen ontvangen. Het lijkt namelijk soms wel stil van Gods kant. Waar is Hij? Wat is Zijn invloed op deze wereld? En misschien wel heel persoonlijk: Waar was Hij toen datgene gebeurde, wat je liever uit je geschiedenis wiste? Het leven is soms behoorlijk

Read More
Het kruis is een ‘hoge plek’.
15 maart 2018 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

Jezus had aan Simon Petrus gevraagd: ‘Kom met Mij mee!’ Direct had Petrus zijn werk laten rusten en was Jezus gevolgd. Na een paar jaar met Jezus opgetrokken te zijn geweest, bleek hij een impulsieve maar enthousiaste leerling van Jezus. Als Jezus uitlegt hoe Hij lijden moet, zal sterven en vervolgens zal opstaan uit de

Read More
Bekijk Zijn verhaal, item voor item.
10 maart 2018 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

Over Jezus werd gezegd door zijn familieleden dat zij dachten dat Hij gek was geworden. Anderen zeiden over Hem dat Hij de duivel was. Als Jezus daarover spreekt zegt Hij kort daarvoor: Een goede leerling wil op zijn leraar lijken. En een goede slaaf wil lijken op zijn meester. Jezus is onze Leraar en onze

Read More
Geef niet op. Geef uit handen.
24 februari 2018 Alle blogs, Evangelie arjanne

Het was al laat in de avond dat ik de woorden uitsprak ‘Heer, ik kan niet meer. Haal me maar thuis.’ Al fietsend naar huis prevelde ik deze woorden. Op mijn aller eerlijkst vind ik dit leven vermoeiend en weet ik soms niet meer hoe ik verder moet. Herstellend van een periode van ernstige verwardheid

Read More
“Vriendelijk, net als Ik”
18 december 2017 Alle blogs, Evangelie arjanne

“Wees vriendelijk, net als Ik.” Jezus sprak deze woorden toen Hij een uitnodiging deed om naar Hem toe te komen voor rust. Als ik nadenk over Jezus, dan gaan mijn gedachten terug naar de tijd dat Hij rondliep op de aarde. Jezus ging rond en Hij deed goed. Hij genas mensen en bevrijdde hen van

Read More
Juist naar Jezus gaan met fouten
25 november 2017 Alle blogs, Evangelie arjanne

Het was in de afgelopen tijd dat ik mij zorgen maakte over zonden die ik had gedaan. Zonde waarvan ik dacht dat ze niet vergeven konden worden. Het was een vrij hardnekkige gedachte. Geregeld heb ik gedacht aan Kaïn, maar ook aan David de herder, koning en dichter. Kaïn, één van de directe zonen van

Read More
Zonde aan de ketting leggen maakt geen verschil
18 september 2017 Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

Er is iets wat God wil dat jij weet. Het is een boodschap voor broeders. Een waarschuwing voor gelovigen. Een les die we kunnen leren van Israël. Misschien weet je wel dat Israël lang geleden bevrijd is uit de slavernij. Vervolgens in hun tocht door de woestijn leefden ze onder de zichtbare tegenwoordigheid van de

Read More
Waarom Noach een verkeerd voorbeeld kan zijn
18 september 2017 Alle blogs, Evangelie arjanne

Noach was een ander mens dan de mensen om hem heen. Hij was eerlijk en goed en hij leefde als een vriend van God. Op dat moment was hij de enige op aarde die in Gods ogen rechtvaardig was. En door gehoorzaamheid aan God, mag hij de ark in, die hem en zijn gezin redt.

Read More