Categorie: Geestelijk welzijn

Categorie: Geestelijk welzijn

Dit is voor jou
27 december 2019 Alle blogs, Bemoediging, Geestelijk welzijn arjanne

We zijn gered, al zien we dat nu nog niet altijd. En dat kan een verklaring zijn van ons gevoel van tekort komen, van leegte en op zoek zijn. Want we zijn niet thuis.

Read More
Geen straf maar redding
24 oktober 2019 Alle blogs, Evangelie, Geestelijk welzijn arjanne

Stel je eens voor dat je voor Jezus zou staan, met een leven wat achter je ligt. Wat denk je dat er zou gebeuren? Met jou?  Ik wil je meenemen naar een lijst. Het was er vanaf het begin van deze wereld. Elke verkeerde daad werd opgeschreven en de lijst was bedoeld om te veroordelen.

Read More
Misschien is ‘een proces’ het antwoord op je gebed
12 augustus 2019 Alle blogs, Geestelijk welzijn arjanne

In de communicatie met God is een aantal mensen gewend om God vragen te stellen. In deze context bedoel ik met die vragen: een vraagstelling die gaat over de zaken die we nodig hebben van God. “Geef Heer.” Praktische zaken en lichamelijke en geestelijke behoeften. Wat ik bij mijzelf bemerk, is dat ik God steeds

Read More
Hoe verdien ik Gods gunst?
24 februari 2019 Alle blogs, Geestelijk welzijn, Lessen uit het Oude Testament arjanne

Wat kan ik God brengen? Wat kan ik de machtige Heer geven? Het zijn vragen die je misschien wel kent. Wanneer zal Hij blij met mij zijn? Met misschien de achterliggende vraag: Hoe verdien ik Zijn gunst? Het kunnen vragen zijn vanuit verlangen, echter ook vragen vanuit Godsdienst. Daarmee bedoel ik: vanuit religiositeit. Zo vaak

Read More
Je zult merken hoe trouw Hij is.
3 februari 2019 Alle blogs, Geestelijk welzijn, Lessen uit het Oude Testament, Woestijn lessen arjanne

De woestijn is een plaats van droogte, hitte, leegte en dorst. Het was onze Heere Jezus Die door de Heilige Geest naar de woestijn werd geleid om vervolgens 40 dagen verzocht te worden door de duivel. En toen dat voorbij was, had Hij grote honger. Vol van de Heilige Geest ging Hij verder. Klaar voor

Read More
“De angst-god waarin jij gelooft bestaat niet”
20 december 2018 Alle blogs, Geestelijk welzijn, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

“Weet je, Arjanne, de angst-god waarin jij gelooft, bestaat helemaal niet.” Het waren woorden die wel even binnenkwamen. Blijkbaar was mijn godsbeeld zo verwrongen door de tijd, dat dit nodig was om te zeggen. Afgelopen jaar heb ik dikwijls gezegd: zo vaak projecteren we ons mensbeeld op God en denken we dat Hij zo is,

Read More
Vind je het moeilijk om te doen wat God wil?
5 december 2018 Alle blogs, Evangelie, Geestelijk welzijn arjanne

Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Het was Jezus die deze vraag stelde aan de mensen die opgegroeid waren in het religieuze en Joodse systeem van Israël.  Te moeilijk en een te zware eis, zo kun je het geloof en alles wat erbij komt kijken, ervaren. Jezus volgen gaat dan niet gepaard

Read More
God heeft een boodschap voor jou!
1 oktober 2018 Alle blogs, Geestelijk welzijn, Lessen uit de Psalmen, Lessen uit het Oude Testament arjanne

‘Ik, jullie eigen God, ga spreken. Ik ga Mijn oordeel geven.’ Wat zou je onder de indruk zijn, als God op deze manier de mensen bij elkaar haalt, dit om een boodschap mee te geven die Hij met de volken, met jou en mij wil delen. Er moet Hem iets van Z’n hart.Nu is het

Read More
De vuurproef
6 september 2018 Alle blogs, Geestelijk welzijn, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

Wanneer je een goudtest doet, kom je erachter of je ook met echt goud te maken hebt. Op deze manier kom je achter de waarde. Echt goud is moeilijk te vinden en daarom ook kostbaar. Petrus schrijft over ‘geloven’ en hij zegt daarover dat het geloof veel kostbaarder is dan goud. Net zoals goud getest

Read More
Ben je dom of verstandig?
6 september 2017 Alle blogs, Boodschap van het Koninkrijk, Evangelie, Geestelijk welzijn arjanne

Als je alles doet in de naam van de Heere en als je vertelt over Gods plan, als je geesten wegjaagt en ook wonderen doet, en Jezus noem jij jouw Heer, dan lijkt het wel goed. Je leeft in de veronderstelling dat je Jezus kent en de hemel binnengaat. Misschien denken anderen ook wel dat

Read More
Wat is het probleem van de zonde?
14 augustus 2017 Alle blogs, Evangelie, Geestelijk welzijn, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

Stel je eens voor dat je gered bent uit de slavernij. Stel je eens voor dat je dood bent en levend wordt. En als je in oorlog bent en je wordt bevrijd. Stel je bent op zee en het stormt en opeens wordt de zee kalm. Het zijn situaties die opvallen en direct duidelijk zijn.

Read More
Je zult op deze weg wandelen of struikelen
2 juli 2017 Alle blogs, Geestelijk welzijn, Lessen uit het Oude Testament, Woestijn lessen arjanne

God is geen afgod. Wellicht klinkt je dat wat vreemd in de oren? Toen ik las over ‘God zien als afgod’, was mijn eerste reactie: “Hè? Kan dat ook nog?” De Bijbel spreekt erover in het boek Hosea. Israël zag God namelijk als zijnde hun Baäl – dat is een afgod. Maar er zal een

Read More