Spreken

Vanaf 1 Januari 2020 ben ik in te huren om spreekbeurten te houden over geloofs gerelateerde onderwerpen (vanuit het christelijk geloof) of om een ervaringsverhaal te delen (GGZ) of een combinatie van die twee.

Contact kun je zoeken via deze link.

Spreekvaardigheids-training heb ik gevolgd bij de volksuniversiteit.

Spreken

Gebrokenheid raakt God in Zijn hart – Getuigenis/Spreekbeurt bij Welkom Thuis.

Plekken waar ik in het verleden heb gesproken zijn: 55 plus avonden van een kerkelijke gemeente, huiskringen, worship avond en ontmoetingsplaatsen.