verwarrend

Onderwerpen die gewoon voor mij waren geworden, zijn dat niet meer.

Waarom worden er kinderen gedoopt? Op grond van het verbond, de belofte aan Abraham.

Waarom werd Sodom en Gomorra verwoest? Vanwege homoseksualiteit.

Wat is de hel? De plek van vuur, van huilen en spijt. (Vuur, sulver, wening en knersing der tanden)

We leven in de eindtijd, zijn in verwachting van Jezus komst. Hij komt spoedig!

Maar vandaag de dag, geloof ik deze dingen niet meer. Of zet ik in ieder geval enorme vraagtekens. Dit terwijl ik toch de bijbel serieus neem.

Oke, misschien toch een kanttekening: De afgelopen 3 jaar ben ik vervreemd geraakt van de kerk en de bijbel. Gewoonweg omdat ik er bang van was geworden. Hoe interpreteer ik de Bijbel? Hoe ga ik om met afwijzing van gelovigen? Wat als ik bemerkt heb dat er veel niet klopt van wat ik dacht en heb geleerd, terwijl er geclaimd wordt dat het de zaligmakende leer is.

Wat een verwarrende tijd. 

Sinds 10 dagen proberen mijn vrouw en ik de bijbel samen weer te lezen. Dat lukt goed. We sloegen geen één keer over. Het oppakken van het lezen van de Bijbel na zo’n lange tijd, zorgt voor frisheid, en er vallen soms wat teksten op die ik wil uitlichten. Teksten waar zomaar overheen gelezen word, maar die toch informatie geven over bekende thema’s. 

We zijn in Mattheus 10 beland en stuiten op vers 23: Als jullie het moeilijk hebben in de ene stad. Luister goed naar mijn woorden: Nog voordat jullie in alle steden van Israël zijn geweest, zal de Mensenzoon terugkomen.

Vroeger leerde ik altijd dat ik losse teksten in de context/verband moest lezen waarin het staat. Rekening houdend met die tijd, cultuur en plek. Maar juist ook wat in de teksten daarvoor geschreven staat. 

Vandaag wil ik eindigen met een vraagteken.

Wanneer ik dit zo lees op de bovenstaande manier, valt me op dat dit een woord is voor de discipelen. Niet zozeer voor de discipelen van nu. Maar voor de discipelen van toen, de eerste 12. Zoals geschreven staat in vers Mattheus 10: 2. Daar staat de opsomming van alle 12.

Vervolgens staat er in vers 5 dat Jezus de 12 discipelen gaat uitzenden, met de opdracht wat ze moeten doen en wat ze gaan tegenkomen. Het zal gevaarlijk voor hen zijn, maar Jezus roept hen op om vol te houden. En dan deze tekst.

Als jullie het moeilijk hebben in de ene stad. Luister goed naar mijn woorden: Nog voordat jullie in alle steden van Israël zijn geweest, zal de Mensenzoon terugkomen.

Dan vertelt Hij nog aan aantal moedgevende woorden. En vinden we in hoofdstuk 11:1 nog een keer aan wie Jezus Zijn woorden richt: Dat waren de opdrachten die Jezus gaf aan Zijn twaalf leerlingen. Daarna reisde Hij weer verder. 

Lees ik nu goed dat de terugkomst van Jezus al is geweest?

Wat denk jij?

Misschien denk je, dit is maar 1 tekst. Maar ik lees er meer. Niet zozeer in Mattheus 10 en 11. Maar door de hele bijbel heen.

Ik geef mijn verhaal een open einde. Eindig voor nu met vraagtekens.

Maar voor jou heb ik een aantal teksten toegevoegd voor verder studie:

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn Koninkrijk”. 

“Zo moet ook gij, wanneer gij al deze dingen ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat al deze dingen zullen geschiedt zijn”.

“Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.”

“Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.”

“want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat (Lucas 21:22);….”Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog,want uw verlossing genaakt” (vers 28);….”Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is” (vers 31).

“…Indien Ik (Jezus) wil, dat hij (Johannes) blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan?” 

….”Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij” (Openbaring 22:10).

Bij deze opsomming heb ik gebruik gemaakt van de website van: https://www.zoekdewaarheid.nl/jezus-over-zijn-terugkomst/

0 Replies to “verwarrend”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.