Waarom ‘alleen geloof’ je niet zalig maakt
25 augustus 2017 1 Comment Alle blogs, Evangelie, Lessen uit het Nieuwe Testament arjanne

De Reformatie was een reactie op de theologie uit die tijd. Vooral gericht op de misstanden binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Luther gebruikte vijf Latijnse termen. De vijf sola’s die inhielden: Alleen de schrift, Alleen door genade, Alleen door geloof, Alleen Christus en Alleen aan God de eer. Zodra je er een gaat los koppelen van de ander, of ze gaat loskoppelen van de misstanden, krijg je gekke verhalen.
Zo heb ik ergens in mijn leven geleerd dat je alleen door te geloven in God zalig kon worden. Luther heeft het geschreven in de context van de goede werken die je ‘moest’ doen als bijdrage aan je verlossing. Deze theologie was gebaseerd op: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Het staat in Efeze 2:8,9.
Ik heb niet de geschriften van deze man gelezen en kan dus verder weinig inhoudelijks zeggen. Maar ik denk dat de leer van Luther misbruikt of verkeerd geïnterpreteerd wordt in deze tijd. Want als God in de Bijbel spreekt over het geloof in God, betekent dat niet gelijk je redding. Er staat namelijk in Jakobus 2 dat de kwade geesten ook geloven in één God, en daarom zijn zij zo vreselijk bang voor God. Als geloof geen werken heeft, dan is het dood. Wat Luther mijns inziens bedoelt (hoop ik), is hetgeen wat Paulus zegt in Romeinen 10:2: “Zij hebben ijver voor God, maar niet met het juiste inzicht. Mensen kennen Gods gerechtigheid niet en proberen een eigen gerechtigheid tot stand te brengen, omdat zij zich niet onderwerpen aan de gerechtigheid van God.”
Dus als je ijvert voor God zonder het juiste inzicht, ga je zelf proberen goed te leven. Maar juist dat is ongehoorzaamheid. Het is hetzelfde als zelf omhoogklimmen naar de hemel en proberen Jezus terug te halen uit de dood. Maar je kunt jezelf niet redden. Zoals de Joden dat ook niet konden. Maar waarom hebben zij hun doel niet bereikt? Omdat zij niet geloofden in Jezus. Hij was de steen waarover ze gestruikeld zijn. Paulus bedoelt niet dat alleen het geloof belangrijk is en dat de wet teniet is gedaan. In het geloof is een wet: Je houdt je pas echt aan de wet, áls je gelooft. Dus je leven wordt niet meer bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest. De Geest maakt een einde aan ons slechte gedrag. De Geest maakt geen bange slaaf meer van ons, maar door de Geest zeggen wij: Abba, Vader.
Nog even terugkomend op de tekst waarop Luther zijn uitspraak had gebaseerd: Efeze 2:8,9. Het is gevaarlijk om alleen deze tekst te noemen. Want in vers 10, de volgende tekst van dit gedeelte, staat het geheim tot een goed leven: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Vanuit Christus leven geeft ontspanning. Vanuit Hem kun je goede werken doen, waarin je wandelt. Je hoeft niet te rennen of heel hard te werken. In Christus gaat de zweep er niet over. Bij Hem mag je rusten van al jouw eigen werken.

Over de auteur
Leave Comment
  1. 1

    Dirk Waalboer

    Ik begrijp je punt Arjanne, geloof moet wel wáár zijn. We worden opgeroepen ons zelf te onderzoeken, 2 Kor. 13:5. Aan de andere kant het grote wonder dat het alleen het geloof is waardoor we rechtvaardig zijn voor God. Rom. 5:1. Deze tekst begint met: Wij dan, wij mogen ons afvragen, wie dan? Maar het belangrijkste is, ik dan?

    Zegen en groet, Dirk

    Beantwoorden

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: