Waarom Noach een verkeerd voorbeeld kan zijn
18 september 2017 No Comments Alle blogs, Evangelie arjanne

Noach was een ander mens dan de mensen om hem heen. Hij was eerlijk en goed en hij leefde als een vriend van God. Op dat moment was hij de enige op aarde die in Gods ogen rechtvaardig was. En door gehoorzaamheid aan God, mag hij de ark in, die hem en zijn gezin redt. Als je leest over Noach in Genesis 9, kun je lezen dat hij de aarde weer moet bevolken, als hij weer op het land komt. Tegelijk kun je in dit hoofdstuk ook lezen dat de menselijke natuur van Noach niet veranderd was. Hij was namelijk na zijn redding dronken en vervolgens naakt te bewonderen. Als je Noach gaat zien als vader van de rechtvaardigen, is dat misschien wel waar. Maar je komt in de problemen als dat ook jouw theologie wordt. Want dat betekent dat jij na je redding dezelfde menselijke natuur blijft houden. Wat voor Noach telde, telt niet per se voor jou. Noach leefde namelijk onder het Oude Verbond. Hij moest zelf de offers voor zijn zonden brengen. Want Noach leefde onder de oude afspraak. Hij moest zelf iets offeren om het weer goed te maken. Dat offer kon de zonden niet goed maken. Ze hebben God niet behaagd, ook al was het overeenkomstig Gods wet. Daarom zijn er duizenden offers gebracht in het Oude Verbond. Het was steeds opnieuw nodig. Daarna sprak Jezus dat Hij zou komen om Gods wil te doen. Hij offerde Zichzelf. Daardoor verviel het eerste en daardoor kwam de tweede afspraak daarvoor in de plek. En op grond van Die wil zijn wij nu geheiligd. Daarom was één offer genoeg dat de zonden wel wegnam. Als wij in Christus zijn, begrijpen wij Gods regels. Waarom? Omdat ze staan geschreven in ons hart. Op basis van Jezus’ offer vergeeft Hij onze zonden en fouten. Waarom is Noach dus een verkeerd voorbeeld om aan te geven dat de mens zijn menselijke natuur houdt? Door Jezus is het kwaad uit ons hart verdwenen, ook de doop zegt iets over de reinheid, maar dan van het lichaam. In Christus begrijp je dus de regels van God in je hart en met je verstand. Maar als je voor Christus gekozen hebt en daarna je geloof opgeeft, en je gaat met opzet – dus ’met je wil en met je verstand’ – zondigen nadat je dus de kennis van waarheid in je hart hebt ontvangen, dan blijft er geen slachtoffer meer over om je zonden goed te maken. Dan ben je dus een vijand van God. En God zal over hen rechtspreken. En hen met vuur vernietigen. Dus de straf op het opzettelijk zondigen, als je de waarheid begrijpt, is heel erg zwaar. Want je hebt dan Jezus’ bloed vertrapt en het bloed van het testament waardoor jij geheiligd was, onrein geacht en de Geest van de genade gesmaad. Daarom hebben gelovigen dus volharding nodig, we mogen door geloof in Christus Gods wil volbrengen; na het volbrengen van die wil, zullen we de vervulling van de belofte ontvangen. Door het offer van Jezus worden we dus diep van binnen rein. De offers van het Oude Testament konden dat niet doen. Bij die offers bleven de mensen diep van binnen slecht. Maar nu is het echt anders.

Mocht je willen weten waar ik dit vandaan haal, zodat je kunt toetsen of dit echt zo is? Het staat geschreven in Hebreeën 9 en 10.

Over de auteur

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: