Zonde doen maakt je niet nederig
20 augustus 2017 4 Comments Alle blogs, Evangelie arjanne

Als Petrus Jezus in de steek laat, is het zo gebeurd dat Petrus drie keer zegt dat hij Jezus niet kent. Hij verloochent Zijn Meester. Op het moment dat hij nog aan het praten is, kraait de haan. Dat is het moment waarop Jezus Zich omdraait en Petrus aankijkt, waarop Petrus aan Jezus’ woorden terugdenkt. Dan loopt Petrus weg, en hij huilt.
Wat had Jezus eigenlijk gezegd? Hij had gezegd: Eerst zul jij mij in de steek laten, maar daarna zul jij Mij weer dienen. Dan moet jij andere leerlingen gaan helpen.
Het verhaal van Petrus wordt weleens verteld in het verband van een komende vervolging of van een zonde doen. Als dat gebeurt, hoor je weleens de woorden dat, als jij Hem verloochent door je woorden of je daden, Jezus jou liefdevol aankijkt, jij berouw toont en Hij jou vergeving schenkt. Als je leest in de Bijbel, kun je lezen dat Petrus zich direct heeft bekeerd, daarna de gemeente op een wonderlijke wijze heeft gediend en uiteindelijk de marteldood is gestorven vanwege zijn geloof in God. De zonde die hij deed, had hem dus niet in de macht. Hij was eraan gestorven.
Het verhaal van Petrus is geen excuus om Hem ontrouw te zijn. Daar zul je het waarschijnlijk wel mee eens zijn. En toch leven veel gelovigen op deze wijze hun leven lang. De zonde is een doorn in hun vlees. En Gods genade is voor hen genoeg. En dat klinkt nederig en mooi. Maar er is in hun verhaal een uitleg gekomen van de Bijbel, die de Bijbel niet leert. Er zou geen afval der heiligen zijn. Eens bekeerd en geloofd betekent een eeuwige redding. Dat kun je met de Bijbel in je hand zeggen. Een van de voorbeeldteksten die genoemd wordt en die dit lijkt te zeggen is: Indien wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Het staat in 2 Timotheüs 2:13.
Dus als jij ontrouw bent, blijft Hij altijd trouw aan jou. Zoals bij Petrus. Maar precies dát staat er niet. Als je het in het verband leest, staat er letterlijk dit: “Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” Er staan dus een paar opvallende woorden, de woorden: ‘betrouwbaar’ en drie keer het woord ‘als’ ook in combinatie met ‘volharden’. In simpele woorden staat er in feite: Wij kunnen ontrouw worden aan het goede nieuws, maar Christus niet. Want Hij is Zelf het goede nieuws. En Hij kan niet zeggen: ‘Ik ken mijzelf’ niet. Dus als jij door blijft zondigen en niet volhardt in geloof en bekering, dan gaat Jezus niet zeggen: Kom maar binnen. Want Hij is trouw aan Zijn woorden die zeggen: Als jij Mij verloochent, dan zal ik jou ook verloochenen. En als Hij dat niet doet, dan is Hij ontrouw aan Zichzelf en stopt Hij met God te zijn.
Nog even terugkomend op de zonde als doorn in het vlees. Sommige mensen zeggen dat ze zonde doen en dat God dat gebruikt om hen nederig te houden. Dat lijkt Paulus ook te zeggen in 2 Korinthe 12:7 als hij praat over de doorn in zijn vlees. Als je verder leest, zie je dat Paulus roemt in zijn zwakheden. En dat hij een behagen heeft in zwakheden. Maar die zwakheden slaan niet op zonden. Want Gods kracht wordt in zijn zwakheid volbracht. De zwakheden waarover hij schrijft, zijn onder andere de smadelijke behandelingen, de nood, vervolging, en benauwdheden om Christus’ wil. Als Paulus dus zwak is, dan is hij machtig.
Als zonde je machtig maakt, klopt Gods Woord niet. Dan bewerkt het geen nederigheid. Want dan kun je blijven zondigen zodat je machtig wordt en de genade alleen maar meer wordt. En daarover zegt de Geest: Nee, natuurlijk niet! Stop met zondigen.

Over de auteur
Leave Comment
 1. 1

  Petrina Haak-Wols

  Duidelijk en krachtig geschreven over een thema waar mensen zo makkelijk willen verschuilen achter de Bijbel. Mooi hoe je alles weer op z’n plaats zet. Maakt dat het ook niet nog groter wat Jezus heeft gedaan voor ons? Confronterend, maar nodig, om te blijven beseffen wie ik ben. Dank je wel voor het delen.

  Beantwoorden
  1. 1

   arjanne

   Ha Petrina,

   Ja inderdaad. Dankjewel ook voor jouw reactie. Dat geeft weer moed 🙂

   Beantwoorden
 2. 1

  Anne

  Natuurlijk: stop met zondigen. Alleen…we leven dit leven in het vlees. Dus zullen we vroeg of laat toch nog zondigen. Ook al willen we het niet. Gelukkig is Hij dan getrouw om ons te vergeven. Maar dit is wat anders dan er maar op los te leven want God maakt het wel weer in orde. Dus daarin heb je gelijk.

  Beantwoorden
  1. 1

   arjanne

   Hoi Anne, je hebt gelijk! In een van de volgende blogs ga ik daarover schrijven. Ik houd de stukjes klein zodat het behapbaar is. Ik zou een leugenaar zijn als ik meende dat je zondeloos kunt leven op deze aarde. We leven inderdaad in het vlees. Maar een christen leeft niet vleselijk, verkocht aan de zonde.
   De Bijbel onderscheid gewone zonde en zonden die je in de macht van de dood brengen. 1 Johannes 5:16,17

   Beantwoorden

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: